Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ocs.itk.ppke.hu/index.php on line 60
Submissions

Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for XXX. Jubileumi OTDK Informatika Tudományi Szekció?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

A szekcióra történő jelentkezés során kérjük feltölteni a dolgozatot pdf formátumban. A dolgozat rövid kivonata 300 szót tartalmazhat. Kiegészítő anyagként (supplementary material) kérjük feltölteni a rezümét doc vagy rtf formátumban.

A dolgozat ajánlott formai követelményei:
A dolgozatot, a külsı borító oldalon „TDK dolgozat” felirattal és a pályázó nevének
feltüntetésével kérjük elkészíteni. A borítót követı címlap tartalmazza az intézmény, kar, tanszék
megnevezését, ahol a dolgozat készült, továbbá a pályázó nevét, évfolyamát, és a témavezetı
nevét, beosztását és a dolgozat pontos (nevezési lapon szereplı címmel megegyezı) címét. Az
Informatika Tudományi Szekcióba beküldött dolgozatnak a címlap kivételével, az intézményi
dolgozattal megegyezınek kell lennie.
A dolgozatban a pályázó által elért önálló eredménynek egyértelmően elkülöníthetınek kell
lennie. A dolgozat felépítése feleljen meg a tudományos dolgozatokkal és publikációkkal
szemben támasztott eredetiségi, formai és tartalmi követelményeknek, tartalmi értékét növelik a
számozott, címmel ellátott táblázatok és ábrák, amelyekre a szövegben hivatkozni kell.
A dolgozat nyelve magyar vagy angol lehet. Ezektıl eltérı nyelven csak akkor adható be
dolgozat, ha az a nyelv a pályázó képzésének oktatási nyelve (pl. német, francia, stb.).

 

Submission Preparation Checklist

  1. A dolgozat pdf formátumban kerül feltöltésre (Submission file).
  2. A magyar nyelvű rezümé doc vagy rtf formátumban kerül feltöltésre (Supplementary material).
  3. Az angol nyelvű rezümé doc vagy rtf formátumban kerül feltöltésre (Supplementary material).

Privacy Statement

 

The names and email addresses entered in this conference site will be used exclusively for the stated purposes of this conference and will not be made available for any other purpose or to any other party.Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, 1083 Budapest, Práter utca 50/a. email: otdk2011-titk@itk.ppke.hu