Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ocs.itk.ppke.hu/index.php on line 60
XXX. Jubileumi OTDK Informatika Tudományi Szekció

XXX. Jubileumi OTDK Informatika Tudományi Szekció


OTDK Informatikai Szekció - 2011

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a rendezı Pázmány Péter Katolikus
Egyetem meghirdeti a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Informatika Tudományi Szekcióját (http://otdk2011.itk.ppke.hu/).

Az Informatika Tudományi Szekció, mint a XXX. OTDK 16 szekciójának egyike,
interdiszciplináris szekció. Fı célja az, hogy közös fórumot adjon a különbözı szakágakban
tanuló informatikus specialistáknak ─ így pl. a programtervezı-, mérnök- és gazdasági
informatikusoknak, a programtervezı matematikusoknak, a mőszaki-, és rendszerinformatikusoknak,
molekuláris bionikusoknak ─ önálló kutatási eredményeik bemutatására.
Ezen kívül a szekció várja az informatikának a legkülönbözıbb területeken történı
alkalmazásairól szóló olyan pályamunkákat is, amelyek az informatika eszközeinek és
módszereinek fejlesztéséhez is hozzájárulnak.

View Conference